مرکز سواد فضای مجازی

مقدمه

یکی از و مشکلات جامعه ماعدم آشنایی کاربران فضای مجازی در ایران با آسیب ها و فرصت های فضای مجازی و مهارت ناکافی مردم در استفاده از این فضاست. با اینکه افراد زیادی در ایران از فضای مجازی به عنوان یک رسانه نوین استفاده می کنند، اما متاسفانه تحقیقات نشان می دهد که میزان این سواد، متوسط و در برخی اقشار بسیار پایین است؛ این مهم مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است و برای همین ایشان در بند چهار از سیاست های مطرح در پیوست حکم خود به اعضای شورای عالی فضای مجازی در دوره اول اظهار داشته اند: «آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هوشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی، همچنین در متن حکم مقام معظم رهبری در دوره دوم آمده است: «مقابله مؤثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه » بر این اساس آموزش عمومی و فرهنگسازی به عنوان یکی از موضوعات حائز اهمیت فضای مجازی مطرح شده و تهیه برنامه های ویژه با توجه به بوم استانی و ملی در دستور کار این مجتمع قرار دارد.

 

مأموریت ها

 • فعالیت در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف محتوا سالم بین افراد و مجموعه ها براساس ذائقه سنجی و ذائقه سازی مخاطبان به جهت ارتقای فرهنگ کاربری و فرهنگسازی استفاده از فضای مجازی
 • ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از ایجاد رخنهها و اثرگذاری آسیب های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی 
 • رصد وضعیت فعلی کانال های تلگرامی موجود و شناسایی خلاء ها در این زمینه
 • شناسایی افراد و موسسات فعال در عرصه شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی و راه اندازی کانال هایی که ضرورت وجود آنها احساس می شد .
 • شناسایی و ایجاد تمهیدات لازم جهت حضور برگزیدگان مدیران کانال های تلگرامی استان، جهت شرکت در دوره آموزشی ویژه مدیران کانالهای تلگرامی در تهران

 

خدمات قابل ارائه

 • ارتقای سواد رسانه ای و فناورانه و آشنا سازی اقشار مختلف با کارکردهای رسانه ها و فناوری های نوین
 • شناخت، به کارگیری و بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در بستر رسانه و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در راستای رشد زندگی دینی
 • تلاش برای مصون سازی اقشار مختلف در تعامل با رسانه و فناوری های نوین
 • رصد آسیب ها ، تهدید ها و راه کارها در مناطق مختلف استان
 • تربیت مربی با موضوع سواد رسانه ای
 • افزایش بهره وری اقشار مختلف در استفاده بهینه و مطلوب از رسانه و فناوری های نوین
 • افزایش سطح آگاهی و مهارت شهروندان در به کارگیری صحیح و مناسب ابزارهای فناورانه در راستای بهبود زندگی مردم
 • ایجاد مجامع و شبکه سازی فعالان فرهنگی در موضوعات فضای مجازی
 • تولید محتوا با هدف ارتقاء سواد رسانه ای متناظر با آسیب های استان در این زمینه اعم از لوح فشرده ، کتاب ، فلش کارت و ..