شنبه 23 آذر 1398

جشنواره فیروزه فرصتی برای معرفی و حمایت از فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی است

جشنواره فیروزه فرصتی برای معرفی و حمایت از فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی است

جشنواره جایزه فیروزه جشنواره‌ای در راستای اهداف کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی پیگیری دغدغه اسلامی ایرانی توسط این وزارتخانه است. چهار دوره ملی این جشنواره در تهران برگزار شد و همزمان با برگزاری پنجمین دوره جشنواره جایزه فیروزه اولین دوره‌ی استانی آن در استان خوزستان برگزار می‌شود. وی افزود: هدف از این جشنواره فرهنگ سازی در استفاده از کالاهای مصرفی ایرانی-اسلامی است. پس از معین شدن برگزاری جشنواره جایزه فیروزه در استان خوزستان تصمیم بر آن شد تا این جشنواره براساس فرهنگ و س ...