دپارتمان رسانه های تصویری

Home / دپارتمان رسانه های تصویری
مرکز رسانه های تصویری ، فعالیت خود را جهت با ایجاد و ساخت برنامه های تخصصی تلویزیونی در موضو عات مختلف مربوط به فضای مجازی آغاز نمود. ساخت مستندهای تخصصی، ارائه مشاوره ها و ایجاد حمایت های تخصصی به فعالان حوزه رسانه های تصویری و ساماندهی آنان ازجمله فعالیت های این مرکز می باشد.