دپارتمان آموزش و پژوهش

Home / دپارتمان آموزش و پژوهش
 یکی از اهداف تشکیل این مرکز، ترسیم نقشه راه و تدوین نظام جامع آموزشی برای فعالان انقلابی عرصه فضای مجازی بوده است. در این راستا نظام جامع آموزشی تدوین شد. در ادامه، با توجه به نیازهای  فرهنگی در این حوزه برگزاری دوره های مختلف آموزشی با موضوعات مربوط به نرم افزار و برگزاری کلاسهای مختلف آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی) و ... صورت گرفت.