ثبت نام پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای

Home / ثبت نام پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای

ثبت نام پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای

ثبت نام پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای

مطالعه دقیق قوانین کلی و قوانین هر بازی برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد.

شرکت کنندگان درنظر داشته باشند بدلیل گستردگی جام بزرگ خلیج فارس و تعداد بسیار زیاد مخاطبان قوانین مسابقات بدون هیچ گونه

اغماض اجرا خواهند شد .

  • شرکت کنندگان موظف به مطالعه دقیق قوانین کلی و اختصاصی مسابقات میباشند .

  • شرکت کنندگان موظف به پیگیری آخرین اخبار و قوانین و تغییرات مسابقات از طریق پرتال رسمی مسابقات به آدرس : IRPGC.Com میباشند .

  • جدول برگزاری و زمانبندی مسابقات ۲ روز قبل از شروع مسابقات بر روی سایت قرار خواهد گرفت . شرکت کنندگان موظف به پایبندی

         به زمانبندی بوده و حق هیچ گونه اعتراض را ندارند.

  • نکته مهم : شرکت کنندگان حتما" قبل از انتخاب مرکز خود به بخش لیست مراکز مراجعه کرده در قسمت جزئیات علی الخصوص بخش توضیحات را بدقت مطالعه کنند . زیرا تعدادی از مراکز قادر به برگزاری همه رشته ها در مرکز خود نیستند .

 

قیمت های ثبت نام

ثبت نام پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای

  اطلاعات بیشتر